Daniel vystudoval fakultu zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Od dětství má zájem o zdraví, výživu a pravidelný pohyb.
Od roku 2020 vede své lekce. V roce 2021 absolvoval rekvalifikační kurz jógy. Jógové praxi se věnuje samozřejmě i mimo zdi studia, snaží se vzdělávat, účastnil se workshopů a návštěvou jógových studií čerpat novou inspiraci. Zájem o jógu, který přerostl v každodenní aktivitu, je teprve tedy začátkem. Je to cesta, prostřednictvím které lze poznat nové tváře. Také je to příležitost věnovat se nejen fyzické, ale z velké části i psychické stránce zdraví, a to jak o své, tak i zdraví ostatních.
Jóga je poznání sebe sama. Je to neustálý hlad po objevu nových perspektiv, vědomostí a možností. Zároveň si zachovává určitý aspekt rutiny, bez které by nebylo možné najít to správné.
Daniel vede aktuálně lekce hatha jógy a jógy ve vzduchu.